Forside CSR politik

Vores tilgang til at være en ansvarlig virksomhed

Som leverandør af firmagaver til Danmarks største virksomheder, skal Metz være en ansvarlig og troværdig partner på alle områder.
Vores mission er at levere produkter af høj kvalitet, samtidig med at vi påvirker og forbedrer forholdene relateret til arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og miljø i vores leverandørkæde.

Science Based Target Initiative (SBTI)

I de seneste år har der været øget fokus på klimaforandringerne, og hvordan vi får afværget den stigende krise. Vi har alle et ansvar for at gøre noget, også hos de små og mellemstore virksomheder. Derfor har Metz sat et SBTI reduktionsmål, som blev godkendt i april 2022. Dette sikrer et kontinuerligt fokus på at reducere vores interne CO2 udledning, så vi gør vores del for at nå det fælles 1,5 graders-mål i 2030, defineret i Paris-aftalen.

Vores arbejde med verdensmålene

At støtte op omkring verdensmålene er helt naturligt for os. Vi har ikke indflydelse på alle 17 verdensmål, men fokuserer vores indsats på de mål der er relevante i vores arbejde og hvor vi kan gøre en forskel. Nogle af de mål, der er relateret til vores forretningsområder ligger fx indenfor forbrug og produktion. Ambitionen hos METZ er derfor at arbejde proaktivt med verdensmål 7, 8, 12 og 13.

ISO 9001 & ISO 14001 certificeret

For at overvåge og styre de risici, der er forbundet med vores branche og virksomhed, er METZ certificeret indenfor de internationale standarder for kvalitets- og miljøledelse. Det betyder, at vi har fastlagte procedurer og politikker til at sikre, både at varer produceres på en socialt og miljømæssigt ansvarlige måde, men også på at vi har processer for intern reduktion af materialeforbrug og udledninger.

Ansvarlig leverandørstyring

Rygraden i vores leverandørstyringssystem er formet efter de ti principper i UN Global Compact for menneskerettigheder -og arbejdsstandarder, miljø og anti-korruption. Formålet med vores system er at have et systematisk ledelsessystem til at overvåge overholdelse af vores leverandørkodeks og internationale standarder i vores leverandørkæde.

Produktlovgivning og materiale dokumentation

Udover den normale produktlovgivning har vi et ekstra stort fokus på varer produceret i fx genanvendte materialer. Vi sikrer at påstande er oprigtige og dokumenterede før vi inkluderer produkterne eller beskrivelserne i vores sortiment. Det er ikke kun vores troværdighed som er på spil, det er også vores kunders. Tænk hvis en julegave blev givet ud med en historie, og det efterfølgende viste sig ikke at være rigtigt.

Greenwashing

Selvom begrebet bæredygtighed blev introduceret første gang tilbage i 1987, har det virkelig taget fat de seneste år. Det har desværre også skabt et marked for udokumenterede påstande af produkter. Af den årsag har forbrugerombudsmanden intensiveret deres fokus på netop brug af miljø- og bæredygtighedsudsagn om produkter.

Findes der bæredygtige gaver i vores sortiment ...

For at et produkt kan kaldes en bæredygtig gave, skal der være foretaget en livscyklus analyse (LCA) samtidig skal det påvises at produktet ikke forringer kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov, når man også inkludere sundhedsmæssige, sociale og etiske forhold i betragtningen. Det er en nærmest umulig opgave og det vil derfor være meget vanskeligt, at kalde et produkt for bæredygtigt uden at vildlede.

 

Hos Metz findes der derfor ikke bæredygtige gaver, grønne gaver, miljøvenlige gaver –eller tilsvarende med vildledende beskrivelser. Hos os findes der gaver som beskrives som det de er. Om det er produkter lavet af genanvendte materialer, af økologisk bomuld, af bio-baseret råmaterialer eller om produkterne er Svanemærket, Fairtrade, GOTS eller FSC certificeret.

Vores gaver vil være mærket med vores "Verificeret" eller "Udvalgt med omtanke" symboler, og det vil altid være skrevet på produktet hvorfor det har fået ét af vores to symboler.

Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at være transparente overfor vores kunder, og sørger for at påstande er dokumenteret. Det kalder vi ansvarlighed.

Som leverandør til Danmarks største virksomheder ønsker Metz at være en ansvarlig og pålidelig samarbejdspartner. Metz har ingen produktion selv, men fungerer som indkøber for vores kunder. Størstedelen af Metz’ produktion produceres i henhold til kundernes ønsker og behov. Ved at levere de rette produkter, ved at yde høj service og ved at skabe transparens gennem værdikæden, ønsker vi at bidrage til at skabe tryghed og til at understøtte en vellykket forretning for vores kunder. Det er de værdier, som Metz er grundlagt på.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i, at vi ønsker at gøre en positiv forskel. Ansvarlig leverandørstyring og samarbejdet med leverandører er det område, hvor vi har størst indflydelse og der, hvor vi kan gøre den største forskel i forhold til ansvarlighed. Rygraden i Metz ´ CSR-indsats er de internationale principper i FN-initiativet Global Compact, som Metz tilsluttede sig i 2013.

Sammen med vores leverandører og med afsæt i FN Global Compact principperne, ønsker vi at arbejde for at skabe en mere ansvarlig leverandørkæde. Det gør vi ved proaktivt at påvirke og samarbejde med vores leverandører om at efterleve internationalt anerkendte principper for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Hos Metz er vi bevidste om udfordringerne ved en international leverandørkæde. Vi ønsker at drive forretning på et ansvarligt grundlag og arbejder derfor systematisk med ansvarlig leverandørstyring for at reducere de risici, der knytter sig til virksomhedens ansvar. Det gør vi blandt andet ved at kigge på placering og ved at stille en række spørgsmål om forholdene hos leverandøren. Resultatet bruger vi til at vurdere, om leverandøren har en høj eller en lav risiko profil.

Metz er medlem af FN-initiativet Global Compact, og vi arbejder derfor for at fremme og integrere Global Compacts 10 principper inden for de fire temaer; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i vores leverandørkæde og forretningsaktiviteter. De fire temaer danner også basis for de krav, vi stiller til vores leverandører.

Opdag hvorfor over 3.000 virksomheder har valgt vores nyhedsbrev til at forbedre deres relationer med både medarbejdere og kunder