Forside CSR politik

CSR politik

Som leverandør til Danmarks største virksomheder ønsker Metz at være en ansvarlig og pålidelig samarbejdspartner. Metz har ingen produktion selv, men fungerer som indkøber for vores kunder. Størstedelen af Metz’ produktion produceres i henhold til kundernes ønsker og behov. Ved at levere de rette produkter, ved at yde høj service og ved at skabe transparens gennem værdikæden, ønsker vi at bidrage til at skabe tryghed og til at understøtte en vellykket forretning for vores kunder. Det er de værdier, som Metz er grundlagt på.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i, at vi ønsker at gøre en positiv forskel. Ansvarlig leverandørstyring og samarbejdet med leverandører er det område, hvor vi har størst indflydelse og der, hvor vi kan gøre den største forskel i forhold til ansvarlighed. Rygraden i Metz ´ CSR-indsats er de internationale principper i FN-initiativet Global Compact, som Metz tilsluttede sig i 2013.

Sammen med vores leverandører og med afsæt i FN Global Compact principperne, ønsker vi at arbejde for at skabe en mere ansvarlig leverandørkæde. Det gør vi ved proaktivt at påvirke og samarbejde med vores leverandører om at efterleve internationalt anerkendte principper for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Hos Metz er vi bevidste om udfordringerne ved en international leverandørkæde. Vi ønsker at drive forretning på et ansvarligt grundlag og arbejder derfor systematisk med ansvarlig leverandørstyring for at reducere de risici, der knytter sig til virksomhedens ansvar. Det gør vi blandt andet ved at kigge på placering og ved at stille en række spørgsmål om forholdene hos leverandøren. Resultatet bruger vi til at vurdere, om leverandøren har en høj eller en lav risiko profil.

Metz er medlem af FN-initiativet Global Compact, og vi arbejder derfor for at fremme og integrere Global Compacts 10 principper inden for de fire temaer; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i vores leverandørkæde og forretningsaktiviteter. De fire temaer danner også basis for de krav, vi stiller til vores leverandører.

Bliv opdateret med nyheder, inspiration og gode tilbud